🖼️
 • WinMend Folder Hidden

  Ẩn file, ẩn thư mục an toàn trên máy tính
 • Dữ liệu riêng tư luôn cần được quan tâm, bảo vệ, đặc biệt trong trường hợp máy tính được dùng chung bởi nhiều người hoặc chúng được lưu trên laptop, thiết bị rất dễ bị đánh cắp. Với tiện ích mang tên WinMend Folder Hidden, bạn
 • Xếp hạng: 5 26 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
 • WinMend File Splitter

  Tiện ích cắt và nối file miễn phí
 • Khi nói đến cắt và nối file, có lẽ bạn sẽ nghĩ ngay đến các phần mềm thông dụng như WinRAR, HJSplit, FFSJ,… Xin giới thiệu với các bạn một cách cắt và nối file rất khác biệt với phần mềm miễn phí Winmend File Splitter.
 • Xếp hạng: 4 77 Phiếu bầu
🖼️
 • WinMend Auto Shutdown

  Công cụ tự động tắt máy
 • WinMend Auto Shutdown là một tiện ích phần mềm miễn phí mà có thể tắt máy tính tự động của bạn. Với các thiết lập đơn giản, nó có thể tắt, hibernate, stand by hay log off máy tính khi tại một thời gian dự kiến.
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️