WinMend Auto Shutdown 1.3.4 Công cụ tự động tắt máy

Tải về
4 (2) WinMend Miễn phí 2.123 Dung lượng: 2,1 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7
WinMend Auto Shutdown là một tiện ích phần mềm miễn phí mà có thể tắt máy tính tự động của bạn. Với các thiết lập đơn giản, nó có thể tắt, hibernate, stand by hay log off máy tính khi tại một thời gian dự kiến.

Tính năng chính của WinMend Auto Shutdown:

 • Có một màn hình đếm ngược 30 giây trước khi máy tính tự động tắt, vì vậy bạn có thể hủy bỏ hoặc thay đổi hoạt động theo thời gian.
 • Dựa trên các thiết lập của người sử dụng, nó có thể được đưa ra tự động tại Windows khởi động để thực hiện nhiệm vụ được thiết lập bởi người sử dụng.
 • Khi tắt máy tự động được thiết lập, nó sẽ được giảm thiểu đến thanh tác vụ.

4 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Version: 1.3.4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 2,1 MB
 • Lượt xem: 2.205
 • Lượt tải: 2.123
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7
Liên kết tải về

Liên quan, thay thế

 • Auto Shutdown 🖼️ 627.812 Phần mềm hẹn giờ tắt máy "Made in Vietnam"
 • SmartPower 🖼️ 390 Thiết lập tắt, mở máy tính thông minh
 • Power 🖼️ 900 Tiện ích tắt máy tính tuyệt vời cho trẻ nhỏ

Có thể bạn quan tâm