PCVITA Express Migrator for Sharepoint

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 2,1 MB
 • Lượt xem: 325
 • Lượt tải: 317
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP/vista/7
Giới thiệu

PCVITA Express Migrator for Sharepoint là phần mềm toàn diện để chuyển nội dung của file chia sẻ/file server sang Microsoft Sharepoint 2007/2010 server. Là một phần của hệ thống Sharepoint, tích hợp hệ thống administrator/hệ thống là thử thách với tác vụ chuyển nội dung hiện tại của file đã lưu sang môi trường Sharepoint mới. Để hoàn thành việc tích hợp này, Express Migrator for Sharepoint có sự kết hợp của các chức năng và tính đơn giản để bạn thực hiện công việc.

PCVITA Express Migrator for Sharepoint

Các tính năng chính:

 • Hỗ trợ MOSS 2007/Sharepoint 2010
 • Chuyển nhiều file/folder từ file hệ thống sang SharePoint Server
 • Lọc dựa trên việc chuyển các file từ file hệ thống Windows sang cơ sở dữ liệu SharePoint.
 • Xử lý thông tin dữ liệu cùng với dữ liệu Office như MS Word, MS Excel và MS Powerpoint
 • Duy trì thứ tự folder khi chuyển file hệ thống sang Sharepoint.

Lamle

Liên kết tải về