PD UnDelete

Tải về
3 (1) Livepim Dùng thử 675 Dung lượng: 881 KB Ngày: Yêu cầu: Palm OS

PD-UnDelete làm việc với làm việc với 4 ứng dụng trong Palm Desktop: Contacts ( Address Book ), Calendar ( Date Book ), Task ( Todo List ) và Memos ( Memo Pad ).

PD UnDelete

Trong phần mềm PD-UnDelete, tất cả dữ liệu ứng dụng, bao gồm bản ghi bạn đã xóa trước đó đều được liệt kê trong bảng. Người dùng có thể xem dữ liệu đã xóa rất rõ ràng và khôi phục chúng chỉ với một lần kích.

Hãy chú ý rằng, phần mềm PD-UnDelete chỉ có thể khôi phục dữ liệu bạn đã xóa trong Palm Desktop, nếu file dữ liệu Palm hoặc folder người dùng đã bị loại bỏ hoàn toàn khỏi máy tính, phần mềm này không thể khôi phục được dữ liệu Palm Desktop.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 881 KB
  • Lượt xem: 679
  • Lượt tải: 675
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Palm OS
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Tìm thêm: Undelete