Pet Connect Lines Game kết nối con vật

  • Đánh giá:
    3,5 ★ 8 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 758,8 KB
  • Lượt xem: 6.670
  • Lượt tải: 6.605
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/2000/2003/7/Vista
Giới thiệu

Pet Connect Lines là trò chơi kết nối con vật dựa trên trò chơi Picachu nổi tiếng. Nhiệm vụ của bạn trong trò chơi là kết nối 2 con vật giống nhau để làm chúng biến mất.

Pet Connect Lines

Bạn phải tạo ra 1 đường dẫn giữa 2 con vật thật phù hợp sao cho không bị ngăn cản bởi bất kỳ con vật nào. Ngoài ra đường kết nối không thể uốn cong quá ba lần. Bạn sẽ được sang một level mới khi không còn bất cứ con vật nào. Trò chơi sẽ kết thúc nếu bạn vượt quá giới hạn thời gian. Vì vậy, bạn phải hoàn thành nhiệm vụ trước khi hết giờ.

Đặng Hương

Liên kết tải về
Game đã không còn được hỗ trợ