Tiles of The Simpsons Kết nối nhân vật

  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,1 MB
  • Lượt xem: 792
  • Lượt tải: 764
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/2000/2003/7/Vista
Giới thiệu

Tiles of The Simpsons là trò chơi kết nối nhân vật rất thú vị. Nhiệm vụ của bạn trong trò chơi là kết nối các hình giống nhau theo quy tắc nhất định để ghi điểm.

Tiles of The Simpsons

Hãy kết nối 2 hình giống nhau mà không gặp bất kỳ chướng ngại vật nào. Đường kết nối không quá 3 gấp khúc giữa 2 nhân vật. Thời gian trong trò chơi có hạn, vì vậy bạn phải kết nối thật nhanh chóng.

Đặng Hương

Liên kết tải về
Game đã không còn được hỗ trợ