Phần mềm quản lý Bán hàng

Tải về

3,7 (9) Công ty cổ phần Phần mềm Trung Việt Dùng thử 4.095 Dung lượng: 76,7 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8

Phần mềm được xây dựng với các tính năng cơ bản, đảm bảo thực hiện đúng quy trình bán lẻ. Sử dụng công nghệ nhận diện mã vạch. Các tính năng quản lý hàng hoá, quản lý kho, quản lý quy trình xuất nhập hàng hoá, quản lý khách hàng với chi tiết công nợ. Hệ thống báo cáo tích hợp và báo cáo theo yêu cầu.

Phần mềm sử dụng công nghệ mã vạch dễ dàng trong các thao tác bán hàng, kiểm kê. Ngoài ra để phù hợp với nhiều yêu cầu của khách hàng, chúng tôi đã tích hợp vào phần mềm các kiểu cách in hoá đơn khác nhau như in trên máy thường khổ A5, A4 hoặc in trên máy in hoá đơn chuyên dụng. Đặc biệt, phần mềm đã được tích hợp tính năng SMS marketing rất phù hợp cho các mô hình cần quảng bá hoặc thông báo chương trình, sự kiện hoặc chính sách tới khách hàng.

Các tính năng chính trong phần mềm

1. Hệ thống

 • Thay đổi mật khẩu
 • Tài Khoản người dùng
 • Nhóm tài khoản và phân quyền hệ thống
 • Cấu hình hệ thống
 • Đơn vị sử dụng
 • Cấu hình,sao lưu phục hồi CSDL


2. Danh mục

 • Nhóm hàng hóa
 • Hàng hóa sản phẩm
 • Cập nhật số lượng hàng hóa ban đầu
 • Nhóm khách hàng đối tác
 • Khách hàng đối tác
 • Khách hàng- Sản phẩm - Đơn giá
 • Cập nhật số dư công nợ đầu kỳ của khách hàng
 • Nhà cung cấp sản phẩm
 • Cập nhật số dư công nợ đầu kỳ của nhà cung cấp
 • Nhà sản xuất
 • Đơn vị tính
 • Kho hàng

3. Xuất nhập hàng

 • Nhập hàng
 • Nhập trả từ khách hàng bán buôn
 • Nhập trả từ khách hàng bán lẻ
 • Bán lẻ
 • Bán Buôn
 • Xuất hủy
 • Chuyển kho nội bộ
 • Xuất trả nhà cung cấp
 • Hóa đơn xuất - nhập hàng

4. Quỹ tiền mặt

 • Phiếu thu tiên
 • Phiếu chi tiền
 • Sổ quỹ tiền mặt
 • Cập nhật tồn đầu số quỹ

5. Báo cáo

 • Báo cáo tổng hợp xuất nhập tồn
 • Báo cáo hàng hóa sắp hết số lượng
 • Báo cáo hàng tồn kho
 • Báo cáo nhập hàng chi tiết
 • Báo cáo nhập hàng tổng hợp
 • Baosa cáo nhập hàng theo hóa đơn
 • Báo cáo xuất hàng chi tiết
 • Báo cáo xuất hàng tổng hợp
 • Báo cáo xuất hàng theo hóa đơn
 • Báo cáo lợi nhuận
 • Báo cáo hàng bán theo nhân viên
 • Báo cáo hàng bán chậm
 • Báo cáo công nợ cần thu
 • Báo cáo công nợ cần trả

6. Trợ giúp

 • Giới thiệu chương trình
 • Hỗ trợ từ xa
 • Đăng ký chương trình

Theo trungvietsoftware

3,7 Mời bạn đánh giá!
Liên kết tải về

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm