Picasa Player Free for iPad Ứng dụng xem slideshow album Picasa rên iPad

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,5 MB
  • Lượt xem: 541
  • Lượt tải: 533
  • Ngày:
  • Yêu cầu: iOS 3.2 or later
Giới thiệu

Picasa Player Free là ứng dụng phát slideshow Picasa miễn phí giành cho tablet iPad.

Với Picasa Player, người dùng có thể chiêm ngưỡng album ảnh public của mình hoặc của bạn bè trên Picasa dưới dạng slideshow.

Để sử dụng ứng dụng này, bạn cần có tài khoản Picasa của một vài người bạn (không cần mật khẩu). Danh sách album public có trong: picasaweb.google.com/lh/explore

Ví dụ:

Nếu đường dẫn URL public Picasa là: picasaweb.google.com/vweenig/*** thì tài khoản Picasa là vweenig.

Minh Lộc

Liên kết tải về