Picture Cutout Guide

Tải về

4 (3) Two Pilots Miễn phí 5.193 Dung lượng: 2,9 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7

Picture Cutout Guide cho phép bạn tách một đối tượng khỏi ảnh nền và dán đối tượng đó sang ảnh khác.

Các công cụ:

- Wide Edge: Công cụ này cho phép bạn tách một đối tượng từ nền của nó, để áp dụng hiệu ứng nền (điền, bóng, mờ), và lưu giữ riêng biệt để sau đó dán lên ảnh khác.
- Size: điều chỉnh kích thước của các công cụ.
- Separate: bắt đầu tách một đối tượng từ nền của nó.
- Effect: áp dụng một hiệu ứng nền đã chọn.
- Swap: hoán đổi đối tượng và hình nền của nó. (Một hiệu ứng phải được áp dụng trước đó)
- Store: dán đối tượng lên ảnh khác.
- Done: kết thúc xử lý .
- Background: Color: điền vào nền bằng cách chọn màu sắc.
- Background: Shadow: làm giảm độ sáng nền.
- Background: Blur: làm mờ nền.
- Background: Monochrome: làm cho nền đen trắng.

4 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 2,9 MB
  • Lượt xem: 5.234
  • Lượt tải: 5.193
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Liên kết tải về
Link Download chính thức: