Power Word Tìm kiếm tin tức

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 6,6 MB
  • Lượt xem: 976
  • Lượt tải: 989
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/2003/Vista/Server 2008/7/NT
Giới thiệu

Power Word là Add-in cho Microsoft Office 2010 bao gồm rất nhiều tính năng như: tìm kiếm các bài báo khoa học, google, tin tức, hình ảnh và tìm kiếm wikipedia.

Nó có khả năng quản lý những việc cần làm và có thể dịch ngôn ngữ sang 32 ngôn ngữ khác nhau để bing.

Power Word

Yêu cầu:

- .Net framework.

- Microsoft Office 2010.

- Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime.

Tuyết Mai

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.