🖼️
  • Power Word Tìm kiếm tin tức
  • Power Word là Add-in cho Microsoft Office 2010 bao gồm rất nhiều tính năng như: tìm kiếm các bài báo khoa học, google, tin tức, hình ảnh và tìm kiếm wikipedia.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu