PSOMgr

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 278 KB
  • Lượt xem: 185
  • Lượt tải: 178
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2K/XP/2003/Vista
Giới thiệu

PSOMgr được thiết kế để quản lý cài đặt mật khẩu. PSOMgr là một công cụ dòng lệnh đơn giản được thiết kế để quản lý những đối tượng thiết lập chính sách mật khẩu trong máy chủ Longhorn và chính sách mật khẩu tên miền cho bất kỳ phiên bản Active Directory Domain.

Liên kết tải về

Link Download chính thức: