• Công ty: Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính
 • Website: http://www.gdt.gov.vn
 • Điện thoại: 84-439712310
 • Địa chỉ: Số 123 Lò Đúc, Hà Nội

Cơ quan chủ quản: Bộ Tài chính

🖼️ Công văn 2151/TCT-KK Hướng dẫn liên thông đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 05

🖼️ Tra cứu mã số thuế Online Tra cứu mã số thuế cá nhân trực tuyến

🖼️
 • Đánh giá: 68
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 29.909

🖼️ iTaxViewer 1.5 Hỗ trợ mở tờ khai thuế định dạng XML

🖼️
 • Đánh giá: 32
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 294.886

🖼️ HTKK 4.1 Hỗ trợ kê khai thuế, quyết toán thuế qua mạng

🖼️
 • Đánh giá: 81
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.087.837

🖼️ QTTNCN 3.3 Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN

🖼️
 • Đánh giá: 24
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 168.857

🖼️ iHTKK 3.7 Hệ thống kê khai thuế trực tuyến qua mạng

🖼️
 • Đánh giá: 37
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 18.965

🖼️ Công văn 786/TCT-KK Hướng dẫn chuyển hộ kinh doanh lên doanh nghiệp

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 07

🖼️ Tra cứu thông tin người nộp thuế Tra cứu thông tin doanh nghiệp, cá nhân nộp thuế

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 1.005

🖼️ Hướng dẫn sử dụng và cài đặt HTKK 4.1 Hỗ trợ kê khai Thuế qua mạng

🖼️
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 184.610

🖼️ NTĐT 3.3 Dịch vụ nộp thuế điện tử

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 184
Có tất cả 170 phần mềm.