• Công ty: Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính
 • Website: http://www.gdt.gov.vn
 • Điện thoại: 84-439712310
 • Địa chỉ: Số 123 Lò Đúc, Hà Nội

Cơ quan chủ quản: Bộ Tài chính

🖼️ HTKK 4.1 Hỗ trợ kê khai thuế, quyết toán thuế qua mạng

🖼️
 • Đánh giá: 75
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.025.340

🖼️ Hướng dẫn sử dụng và cài đặt HTKK 4.1 Hỗ trợ kê khai Thuế qua mạng

🖼️
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 184.085

🖼️ Tra cứu mã số thuế Online Tra cứu mã số thuế cá nhân trực tuyến

🖼️
 • Đánh giá: 67
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 28.821

🖼️ QTTNCN 3.3 Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN

🖼️
 • Đánh giá: 23
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 163.420

🖼️ iTaxViewer 1.5 Hỗ trợ mở tờ khai thuế định dạng XML

🖼️
 • Đánh giá: 32
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 280.640

🖼️ iHTKK 3.7 Hệ thống kê khai thuế trực tuyến qua mạng

🖼️
 • Đánh giá: 37
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 18.721

🖼️ NTĐT 3.3 Dịch vụ nộp thuế điện tử

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 171

🖼️ Mẫu thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp Mẫu 07/QLN

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 65

🖼️ Quyết định 1401/QĐ-TCT Quy trình quản lý nợ thuế

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 149

🖼️ Công văn 4763/TCT-CS Hướng dẫn áp dụng hóa đơn điện tử

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 60
Có tất cả 168 phần mềm.