Tổng cục Thuế Website chính thức của Tổng Cục Thuế

Truy cập
5 (1) Tổng cục Thuế Miễn phí 05 Ngày:

Tổng cục Thuế là cơ quan trực thuộc Bộ Tài Chính có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Tài Chính quản lý nhà nước các khoản thu trong nước bao gồm: thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Giao diện chính của website Tổng Cục Thuế Việt Nam
Giao diện chính của website Tổng Cục Thuế Việt Nam

Tổng cục Thuế được chia thành các cơ quan khác nhau để đảm nhiệm những nhiệm vụ khác nhau giúp nhà nước thu thuế và giải quyết các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp, cá nhân nộp thuế. Các thông tin liên quan đến Thuế được Tổng Cục Thuế thông tin chi tiết lại website chính thức của cơ quan.

Cơ quan Tổng cục Thuế ở Trung ương

 • Văn phòng Tổng cục;
 • Vụ Chính sách;
 • Vụ Pháp chế;
 • Vụ Dự toán thu thuế;
 • Vụ Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế;
 • Vụ Kê khai và Kế toán thuế;
 • Vụ Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế;
 • Cục Thanh tra - Kiểm tra thuế;
 • Cục Thuế doanh nghiệp lớn;
 • Vụ Quản lý thuế Doanh nghiệp nhỏ và vừa và Hộ kinh doanh, cá nhân;
 • Vụ Hợp tác Quốc tế;
 • Cục Kiểm tra nội bộ, Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Phòng chống tham nhũng;
 • Vụ Tổ chức cán bộ;
 • Vụ Tài vụ - Quản trị;
 • Cục Công nghệ Thông tin;
 • Trường Nghiệp vụ thuế;
 • Tạp chí Thuế.
Hệ thống văn bản của ngành Thuế
Hệ thống văn bản của ngành Thuế

Các thủ tục hành chính liên quan đến ngành Thuế sẽ được cung cấp đầy đủ một cách minh bạch nhằm đảm bảo người dân dễ dàng tiếp cận. Tổng Cục Thuế cũng liên tục cập nhật các phần mềm liên quan đến Thuế điện tử như HTKK, Etax, vv để người dân có được phương thức nộp thuế tiện lợi nhất.

Tra cứu tài liệu Thuế Việt Nam
Tra cứu tài liệu Thuế Việt Nam

Tổng Cục Thuế sẽ chia thành các Cục thuế tỉnh, Cục thuế khu vực, huyện, vv và có con dấu riêng. Về cơ bản các Cục thuế của tỉnh hoạt động giống nhau. Thành Phố Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh sẽ có đôi chút khác biệt vì có lượng doanh nghiệp lớn.

5 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Lượt xem: 41
 • Lượt tải: 05
 • Ngày:
Liên kết tải về

Tham khảo thêm