Tra cứu hóa đơn 3.01 Tra cứu thông tin hóa đơn trực tuyến

Truy cập

3 (1) Tổng cục Thuế Miễn phí 1.074 Ngày:

Để giúp người dân tra cứu hóa đơn hợp pháp, bất hợp pháp, hóa đơn thật hay giả một cách thuận lợi nhất, Tổng cục Thuế đã cho ra mắt dịch vụ tra cứu hóa đơn online, hỗ trợ rất nhiều trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán.

Tra cứu hóa đơn
Website Tra cứu thông tin hóa đơn của Tổng cục Thuế.

Toàn bộ dữ liệu được tập hợp từ báo cáo, thông báo của các đơn vị phát hành hóa đơn theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính. Toàn bộ thông tin về đơn vị phát hành hóa đơn, thời gian phát hành, thời gian có giá trị sử dụng, không còn giá trị sử dụng được tra cứu một cách nhanh chóng. Những dữ liệu hóa đơn bao gồm:

 • Thông báo phát hành hoá đơn đặt in của Cơ quan Thuế.
 • Thông báo phát hành hoá đơn của tổ chức, cá nhân.
 • Hoá đơn bán ấn chỉ cho tổ chức, cá nhân của Cơ quan Thuế.
 • Bảng kê hoá đơn đăng ký tiếp tục sử dụng của tổ chức, cá nhân.
 • Báo cáo mất ấn chỉ chưa cấp, bán của Cơ quan Thuế.
 • Báo cáo mất ấn chỉ của tổ chức, cá nhân.
 • Thông báo kết quả huỷ hoá đơn chưa cấp, bán của Cơ quan Thuế.
 • Thông báo kết quả huỷ hoá đơn của tổ chức, cá nhân.
 • Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn/Hoá đơn xoá bỏ của tổ chức, cá nhân.
 • Phiếu cấp lẻ hoá đơn cho tổ chức, cá nhân của Cơ quan Thuế.
 • Phiếu bán lẻ hoá đơn cho tổ chức, cá nhân.
 • Thông báo cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh mang theo hoá đơn.
 • Thông báo hoá đơn hết giá trị sử dụng theo kết luận thanh tra, kiểm tra khác.
 • Báo cáo tình hình nhận in hoá đơn của tổ chức, cá nhân.

Tra cứu nhiều hóa đơn
Hỗ trợ tra cứu thông tin nhiều hóa đơn một lúc.

Tính năng chính trong dịch vụ Tra cứu hóa đơn

 • Tra cứu một hóa đơn hoặc nhiều hóa đơn.
 • Thông tin hoá đơn do tổ chức, cá nhân báo cáo với cơ quan thuế, trừ thông tin hoá đơn hết giá trị sử dụng theo kết luận thanh tra, kiểm tra.
 • Cung cấp thông tin hóa đơn bao gồm: Mẫu số, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn, hình thức hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng/Ngày mua, trạng thái hóa đơn, ghi chú.
 • Theo dõi thông báo phát hành hóa đơn, hóa đơn hết giá trị sử dụng.
 • Danh sách doanh nghiệp rủi ro, vi phạm.

Với dịch vụ Tra cứu hóa đơn này, bạn sẽ nhanh chóng biết được hóa đơn nào là thật, hóa đơn nào là giả, giảm thiếu tối đa những rủi ro không đáng có.

3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Version: 3.01
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Lượt xem: 2.034
 • Lượt tải: 1.074
 • Ngày:

Tham khảo thêm

Có thể bạn quan tâm