Qik Video for Android Chat video trên Android

Tải về
  • Đánh giá:
    3,8 ★ 4 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 6 MB
  • Lượt xem: 715
  • Lượt tải: 692
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android 2.1 and up
Giới thiệu

Qik Video for Android là ứng dụng cho phép bạn chat video, video mail và chia sẻ video miễn phí.

• Ghi lại và chia sẻ video trực tuyến vào mạng xã hội yêu thích từ điện thoại di động của bạn.
• Chia sẻ những khoảnh khắc thông qua tin nhắn SMS hoặc email.
• Xem tất cả các video được tải lên bởi địa chỉ liên lạc của bạn.
• Kết nối ngay lập tức: Tự động xem ai trong danh sách liên lạc điện thoại của bạn có sẵn một cuộc gọi video.
• Chuyển cuộc gọi video trực tiếp với điện thoại Android hay iPhone, iPad 2 và iPod Touch thế hệ 4 trên 3G, 4G, Wi-Fi.
• Quản lý các Qik video của bạn bằng cách sử dụng Qik Desktop.

Qik Video for Android

Qik Video for Android

Phương Lan

Liên kết tải về

Link Download chính thức: