Quản lý chi phí sản xuất Template Quản lý chi phí sản xuất

Tải về
3 (1) Microsoft Miễn phí 1.189 Dung lượng: 47,1 KB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8

Sử dụng mẫu này để dự báo tổng chi phí hàng năm cho một nhà sản xuất. Các chi phí trên là những đối tượng không có nguồn gốc trực tiếp đến sản xuất của một sản phẩm có cách khả thi về kinh tế và do đó phải được phân bổ dựa trên một ngân sách dự toán.

Quản lý chi phí sản xuất

Phù hợp với Microsoft Excel 2013.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 47,1 KB
  • Lượt xem: 1.536
  • Lượt tải: 1.189
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Liên kết tải về

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm