Báo cáo sản xuất hàng ngày Template Báo cáo sản xuất hàng ngày

Tải về
  • Đánh giá:
    4 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 47,4 KB
  • Lượt xem: 11.136
  • Lượt tải: 8.918
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Đây là biểu mẫu được sử dụng nhằm mục đích báo cáo kế hoạch cũng như việc thực hiện sản xuất hàng ngày cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Báo cáo sản xuất hàng ngày

Phù hợp với Microsoft Excel 2007, 2010, 2013.

Liên kết tải về