Phân tích danh mục đầu tư Template Phân tích danh mục đầu tư

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 26 KB
  • Lượt xem: 343
  • Lượt tải: 242
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Xem xét tài khoản của bạn trong khoảng thời gian ngắn với danh mục đầu tư này phân tích mẫu. Tổng chi phí và giá trị hiện tại của các cổ phiếu được hiển thị với tỷ lệ của bạn trở lại.

Phân tích danh mục đầu tư

Phù hợp với Microsoft Excel 2013.

Liên kết tải về