QuickCrypt Library

Tải về

3 (1) QuickCrypt Library Dùng thử 704 Dung lượng: 693 KB Ngày: Yêu cầu: Windows All

Nhanh chóng, tối ưu hóa cao khi thực hiện 7 thuật toán mã hóa cân xứng: DES, Triple DES (3DES), DESX, BLOWFISH, RIJNDAEL (AES-Advanced Encryption Standard), GOST.

Hỗ trợ 5 chế độ hoạt động. Thư viện này cho phép người dùng Windows mã hóa và giải mã các file, khối nhớ, các chuỗi, truyền dữ liệu và các file trong ứng dụng của họ. Hỗ trợ 2 giao diện: API và C++.

QuickCrypt Library được thiết kế để trở thành ứng dụng nhanh chóng, linh hoạt và dễ sử dụng.

Các tính năng chính:

Hỗ trợ 7 thuật toán mã hóa cân xứng: DES, TripleDES (DES-EDE2, DES-EDE3), DESX, Blowfish, Rijndael (AES) và GOST.

5 chế độ hoạt động: ECB, CBC, CFB, OFB và Counter.

Hỗ trợ 2 giao diện: Giao diện QuickCrypt API và C++ Interface.

Chi tiết:

 • File quickcrypt.zip bạn download được có chứa các file sau:
 • QuickCrypt.h - file bao gồm
 • QuickCryptS.lib - file LIB dành cho liên kết tĩnh tới thư viện QuickCrypt
 • QuickCrypt.lib - file LIB dành cho liên kết động tới thư viện QuickCrypt
 • QuickCrypt.dll - file DLL
 • QuickCrypt.chm - file hỗ trợ HTML cho thư viện QuickCrypt
 • ReadMe.txt - Miêu tả ngắn cho thư viện QuickCrypt
 • Register.exe - đăng ký phần mềm cho sản phẩm SlavaSoft.
3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 693 KB
 • Lượt xem: 718
 • Lượt tải: 704
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows All
Liên kết tải về
Link Download chính thức: