Read It Later

Tải về
3 (5) Nate Weiner Miễn phí 7.878 Dung lượng: 264 KB Ngày: Yêu cầu: Firefox 3.5 - 6.*

Bạn chuẩn bị lên máy bay hoặc đi tới khu vực mất sóng internet, Read It Later sẽ làm công việc lưu trữ thay bạn. Thông qua cú click chuột đơn giản, add-on lập tức lưu lại toàn bộ trang web mà bạn đang xem. Sau đó, bạn sẽ tiếp tục truy cập vào đường link cũ cả khi mất mạng nhé.

Read It Later

Theo NewsGo

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 264 KB
  • Lượt xem: 7.913
  • Lượt tải: 7.878
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Firefox 3.5 - 6.*
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Liên quan, thay thế