Regain

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 14,2 MB
  • Lượt xem: 262
  • Lượt tải: 253
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Tất cả Windows, java
Giới thiệu

Regain là một công cụ tìm kiếm dựa trên Java Lucene Jakarta được thiết kế để cung cấp các chỉ mục và tìm kiếm các tập tin nhiều định dạng như HTML, XML, Excel, Powerpoint, Word, PD, RT, mp3, mp4, Java.

regain tương tự như công cụ tìm kiếm của Google trên web, nhưng sự khác biệt ở đây là bạn không tìm kiếm trên web, mà bạn tìm thông qua phần lớn dữ liệu bằng cách sử dụng một chỉ mục tìm kiếm.

Liên kết tải về

Link Download chính thức: