RegEm

Tải về
  • Đánh giá:
    4,5 ★ 4 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 93,2 KB
  • Lượt xem: 2.927
  • Lượt tải: 2.892
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP
Giới thiệu

RegEm cho phép tạo các file .reg cho Windows. Bạn chỉ cần nhập vào các thông tin còn các file .reg sẽ tự động được tạo cũng như được lưu. Chương trình có các tùy chọn cho việc tạo Keys/Values không hạn chế cũng như cho phép xóa Keys. Stop và đệ trình lại việc ghi một file nào đó sau, lý do là vì các entry mới thường được sử dụng luôn được lưu và được load lại tại thời điểm khởi động.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.