RSA-Tools

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 203 KB
  • Lượt xem: 2.247
  • Lượt tải: 2.030
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Tất cả Windows - NET Framework 4.0
Giới thiệu

Công cụ RSA-Tools được thiết kế cung cấp cho người dùng nhiều tùy chọn để giúp họ xử lý các RSA-Key và hỗ trợ việc giải mã, mã hóa, ký và xác minh. Chương trình có thể tạo các khóa, xác minh tập tin hoặc văn bản, mã hóa và giải mã tập tin hoặc văn bản, sửa chữa các khóa bị mất.

(theo Softpedia)
Liên kết tải về

Link Download chính thức: