Runtime’s DiskExplorer for NTFS

Tải về
4 (1) Runtime Software Dùng thử 3.823 Dung lượng: 2,5 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/Vista

Runtime’s DiskExplorer for NTFS là công cụ xem và chỉnh sửa đĩa, cho phép bạn thao tác và thay đổi từng byte của ổ cứng. Nó sẽ rất hữu dụng khi bạn muốn sửa đổi lại partition table, boot record, MFT hay là root directory. Bạn gần như có toàn quyền xem xét, browse và edit các phân vùng, nhảy đến từng sector của ổ cứng, tạo các file bản sao lưu trữ của nó và khôi phục lại từ các bản sao này...

Theo rilwis.tk

4 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 2,5 MB
  • Lượt xem: 3.852
  • Lượt tải: 3.823
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/Vista
Liên kết tải về