🖼️
  • Phát hành: EightyEight Games
  • 10000000 (Ten million - 10 triệu) là một game là một trò chơi kết hợp nhập vai giải đố, nơi bạn có nhiệm vụ điều khiển một nhà thám hiểm vô danh bị mắc kẹt trong ngục tối trốn thoát khỏi nơi này.
  • android
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Tính phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 01
🖼️
  • Phát hành: EightyEight Games
  • 10000000 (Ten million - 10 triệu) là một game nhập vai kết hợp giải đố trong hầm ngục. Nhiệm vụ của bạn là giúp nhân vật chạy trong ngục tối bằng cách ghép các viên gạch, và chạy càng lâu càng tốt.
  • ios Version: 1.0.2030