🖼️
  • Phát hành: Hội đồng Đội thành phố Hà Nội
  • Cuộc thi tìm hiểu về lịch sử 80 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 30/3/2021 đến hết ngày 20/4/2021, với hình thức thi trực tuyến trên website 80namlichsudoithudo.vn
  • web
  • Đánh giá: 87
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Truy cập
  • Lượt tải: 22.504