🖼️
  • Phát hành: HIVE
  • Các nhân vật phi thường đến từ series phim Aggretsuko của Sanrio trên Netflix giờ đây đã có mặt đầy đủ trong trò chơi giải đố match-3 này.
  • android Version: 1.5.1
🖼️
  • Phát hành: HIVE
  • Aggretsuko là game trí tuệ match-3 có các nhân vật ân vật đến từ series phim Aggretsuko của Sanrio trên Netflix.
  • ios Version: 1.5.1