🖼️
 • Phát hành: Alipay
 • Tại Việt Nam, ứng dụng Alipay chủ yếu như một nền tảng thanh toán trực tuyến, giúp bạn nạp tiền vào và sử dụng mua sắm ở các trang thương mại điện tử Trung Quốc như Taobao, 1688, Tmall.com...
 • android Version: 10.2.15.9342
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 04
🖼️
 • Phát hành: Alipay
 • Bạn có thể sử dụng Alipay như một nền tảng thanh toán trực tuyến, giúp bạn nạp tiền vào và sử dụng mua sắm ở các trang thương mại điện tử Trung Quốc như Taobao, 1688, Tmall.com...
 • ios Version: 10.2.15
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 03