🖼️
🖼️
  • Assemblr cho Android Tạo mô hình AR và 3D dễ dàng
  • Assemblr là ứng dụng giải trí có thể tạo nội dung phù hợp với mọi nhu cầu của bạn, chẳng hạn tạo áp phích 3D, tờ rơi, catalog, danh thiếp, sách ảnh, giấy mời, bao bì và nhiều hơn nữa. Bạn thậm chí có thể xem trước tác phẩm của mình và đưa nó vào môi trường thực thế bằng công nghệ Thực tế tăng cường (AR).
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu