🖼️
  • ShrtFly Web rút gọn link kiếm tiền miễn phí

  • ShrtFly là công cụ rút gọn link miễn phí, cho phép bạn kiếm tiền từ mỗi lượt truy cập vào các link rút gọn của bạn. Đây là một trong những trang web rút gọn link miễn phí có mức thanh toán cao nhất.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
  • bit.ly Bitly - Phần mềm rút gọn link

  • Bit.ly đi trước TinyURL.com một bước khi kết nối với dịch vụ yfrog.com. Bit.ly cho phép người dùng upload file jpg, png, gif, bmp, tiff, swf, flv, pdf, mp4
  • Xếp hạng: 4 47 Phiếu bầu