🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Những cookie mạnh nên nâng cấp trong Cookie Run: Kingdom
  • Những nhân vật cookie mạnh nhất theo từng khả năng chiến đấu trong Cookie Run: Kingdom, người chơi nên tập trung nâng cấp và đưa vào đội hình để tăng sức mạnh và khả năng chiến thắng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️