🖼️
 • Phát hành: Crystal Dew World
 • CrystalDiskInfo 8.8.1 là phần mềm theo dõi, đánh giá tình trạng ổ cứng một cách chính xác nhất. Hãy nhanh chóng tải CrystalDiskInfo về và sử dụng để kiểm tra ổ cứng.
 • windows Version: 8.8.9
 • Đánh giá: 88
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 712.621
🖼️
 • Phát hành: Crystal Dew World
 • CrystalDiskInfo Portable 8.5.2 sẽ giúp bạn đánh giá tình trạng “sức khỏe” của ổ cứng một cách chính xác mà không cần cài đặt chương trình.
 • windows Version: 8.5.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.220