🖼️
 • Phát hành: Cyberduck
 • Cyberduck for Mac là ứng dụng mã nguồn mở này có thể kết nối và đăng tải, tải xuống các file thông qua FTP, SFTP, WebDAV, Amazon S3, và thậm chí là cả Google Docs.
 • mac Version: 7.6.2.33520
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.643
🖼️
 • Phát hành: Cyberduck
 • Cyberduck là một FTP client miễn phí với giao diện đơn giản để dễ dàng upload và download, kết nối thông qua FTP, SFTP, WebDAV, Amazon S3, và thậm chí là cả Google Drive.
 • windows Version: 6.8.3
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 555