🖼️
  • Phát hành: SuperAmped
  • Diadein là một game nhập vai với cơ chế chiến đấu tự động, cho bạn cơ hội lãnh đạo một nhóm anh hùng thực hiện nhiệm vụ giải cứu thế giới.
  • android Version: 1.105