🖼️
  • DMSS cho Android Quản lý camera từ xa trên điện thoại

  • DMSS (Digital Mobile Surveillance System) là một ứng dụng quản lý giám sát camera từ xa trên di động, với các chức năng như điều khiển từ xa, phát lại video, nhận thông bảo đẩy, khởi động lại thiết bị và tùy chỉnh từ xa.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Hướng dẫn cài đặt DMSS trên điện thoại

  • Việc cài đặt DMSS để quản lý giám sát camera từ xa trên di động khá đơn giản. Ứng dụng DMSS với các chức năng như điều khiển từ xa, phát lại video, nhận thông bảo đẩy, khởi động lại thiết bị và tùy chỉnh từ xa.
  • Xếp hạng: 3 2 Phiếu bầu