🖼️
 • Phát hành: [Da]-Software's
 • Easy Uninstaller là một chương trình giúp dễ dàng gỡ bỏ các ứng dụng cài trên máy tính. Nó sẽ cung cấp rõ ràng đường dẫn của tập tin Uninstall (nếu có), cho phép gỡ bỏ cùng lúc nhiều chương trình, xóa tên các chương trình bị lỗi trong quá trình gỡ bỏ.
 • windows Version: 1.5
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.164
🖼️
 • Phát hành: INFOLIFE LLC
 • Easy Uninstaller là một công cụ gỡ bỏ cài đặt cho điện thoại Android một cách dễ dàng và nhanh chóng. Bạn có thể chọn nhiều ứng dụng để gỡ bỏ bằng cách nhấn vào nút “Uninstall Selected Apps”.
 • android
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.011
🖼️
 • Phát hành: EZMob Apps
 • Easy Uninstaller là một công cụ dùng để gỡ bỏ các ứng dụng trong điện thoại Android.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 693
🖼️
 • Phát hành: NickyCho
 • NickyCho Easy Uninstaller là công cụ gỡ bỏ cài đặt rất dễ dàng và nhanh chóng, thậm chí có thể lựa chọn gỡ bỏ nhiều ứng dụng cùng một lúc.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 492
🖼️
 • Phát hành: INFOLIFE LLC
 • Uninstaller là công cụ gỡ bỏ cài đặt cho Android dễ dàng và nhanh chóng, giúp loại bỏ nhiều ứng dụng cùng lúc.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 428
🖼️
 • Phát hành: IObit
 • IObit Uninstaller 10.4.0.11 là giải pháp hoàn hảo để gỡ cài đặt chương trình không mong muốn. IObit Uninstaller mới nhất hỗ trợ gỡ plug-in trình duyệt chứa mã độc, thanh công cụ, chương trình lỗi...
 • windows Version: 10.4.0.11
 • Đánh giá: 60
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 206.511
🖼️
 • Phát hành: Final Uninstaller
 • Bạn không thể tháo bỏ các ứng dụng hoàn toàn? Các ứng dụng tháo bỏ không đúng cách vẫn kẹt lại trong máy tính? Bạn lúng túng bởi những lỗi lặp lại khi cài đặt phần mềm mới? Chúng tôi đã có giải pháp cho bạn.
 • windows Version: 2.6.10
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 807