🖼️
  • FlashFXP Truyền dữ liệu qua FTP

  • FlashFXP 5.4.0 build 3970 là một công cụ truyền tệp tin qua giao thức FTP. Phần mềm này có một giao diện trực quan, ngay cả một người không am hiểu về công nghệ cũng có thể sử dụng dễ dàng.
  • Xếp hạng: 3 42 Phiếu bầu
🖼️
  • FlashFXP USB Portable

  • Hỗ trợ sửa đổi file trực tiếp không gây lỗi, hỗ trợ tính năng tự động tiếp tục kết nối nếu bị gián đoạn (Resume), .. với nhiều tính năng tiện ích như vậy FlashFXP được sử dụng rất rộng rãi...
  • Xếp hạng: 4 1 Phiếu bầu