🖼️
  • FolderIco Tô màu thư mục máy tính

  • Tô màu thư mục máy tính và tùy chỉnh icon thư mục bằng 1 cú nhấp chuột với FolderIco. Teorex Folderico giúp bạn trang trí folder và tạo không gian làm việc hứng khởi, sáng tạo với chi phí bằng 0.
  • Xếp hạng: 4 5 Phiếu bầu