🖼️
  • Phát hành: A24
  • Phim Di truyền nói về bi kịch kinh hoàng của một gia đình có 4 thành viên vừa trải qua nỗi buồn mất mát khi bà ngoại qua đời.
  • phim
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Tính phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 33