🖼️
🖼️
  • Horrorfield cho iOS Game kinh dị nhiều người chơi cực đáng sợ
  • Horrorfield for iOS là game kinh dị kết hợp yếu tố hành động với cơ chế chơi theo nhóm trong thời gian thực. Ai sẽ bị bắt và giết hại bởi tên đồ tể đáng sợ và ai sẽ trốn thoát và sống sót? Tất cả phụ thuộc vào bạn.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️