🖼️
 • Phát hành: I2P Team
 • I2P là một mạng ẩn danh hay dự án Internet tàng hình (Invisible Internet Project), cho phép người dùng sử dụng các thiết bị ẩn danh và gửi tin nhắn an toàn cho nhau.
 • mac Version: 0.9.26
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14
🖼️
 • Phát hành: The Privacy Solutions Project
 • I2P cho Android bảo vệ quá trình truy vấn thông tin và trao đổi dữ liệu của người dùng không bị bất kỳ bên thứ ba nào theo dõi hay giám sát. I2P cho Android hoạt động tương tự như ứng dụng proxy Tor.
 • android Version: 0.9.30
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 26
🖼️
 • Phát hành: I2P
 • I2P là mạng ẩn danh được thiết kế dựa trên web bao gồm nhiều tính năng mạnh mẽ và dễ truy cập. I2P cho phép người dùng sử dụng các ứng dụng cần bảo vệ danh tính và giao tiếp an toàn.
 • windows Version: 0.9.46
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 83