🖼️
🖼️
  • iGetter Quản lý và tăng tốc độ download
  • iGetter 2.7.5 là công cụ được tạo ra để giúp người dùng tăng tốc và quản lý quá trình download. Nó cải thiện đáng kể tốc độ download bằng cách sử dụng phương pháp tải về được chia đoạn. Ngoài ra, công cụ này còn cho phép tự động khôi phục lại các bản tải về bị gián đoạn.
  • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu