🖼️
 • Phát hành: Jaxtr
 • Jaxtr là phần mềm gọi quốc tế và nhắn tin quốc tế miễn phí, hỗ trợ hầu hết các quốc gia trên thế giới. Dịch vụ Jaxtr chia làm 2 phần: Jaxtr Voice và Jaxtr SMS tương ứng với tính năng gọi quốc tế giá rẻ và nhắn tin SMS miễn phí xuyên quốc gia.
 • web
 • Đánh giá: 47
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 30.556
🖼️
 • Phát hành: SabSe Technologies
 • Tham gia vào mạng nhắn tin mạnh mẽ và miễn phí – Jaxtr SMS for iOS.
 • ios Version: 3.0.4
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 259
🖼️
 • Phát hành: SabSe Technologies
 • Jaxtr Voice for iOS cho phép người dùng iPhone/iPad thực hiện cuộc gọi giá rẻ tới hầu hết các khu vực trên thế giới.
 • ios Version: 1.5
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 159
🖼️
 • Phát hành: Sabse
 • Jaxtr Voice cho phép người dùng Android thực hiện các cuộc gọi điện đường dài tới hầu hết khu vực và vùng lãnh thổ trên thế giới với mức phí thấp nhất.
 • android Version: 2.3.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12