🖼️
  • Phát hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
  • KBHXH là phần mềm hỗ trợ kê khai bảo hiểm xã hội (BHXH) điện tử, giúp doanh nghiệp dễ dàng lập và quản lý hồ sơ theo nghiệp vụ BHXH.
  • windows Version: 4.0
  • Đánh giá: 6
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 113.949