🖼️
  • Phát hành: Lingoes Project
  • Lingoes là một phần mềm dịch thuật đa ngôn ngữ, cung cấp các kết quả trong hơn 80 ngôn ngữ khác nhau.
  • windows Version: 2.9.2
  • Đánh giá: 271
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 349.469