🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • MiniTool ShadowMaker Free Sao lưu, khôi phục dữ liệu máy tính

  • MiniTool ShadowMaker Free là phần mềm hỗ trợ tạo, quản lý và khôi phục dữ liệu sao lưu của ổ đĩa máy tính hoặc ổ đĩa ngoài. MiniTool ShadowMaker cung cấp đầy đủ các công cụ sao lưu trên máy tính và bảo vệ dữ liệu tất cả trong một.
  • Xếp hạng: 4 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • MiniTool Mac Data Recovery Phần mềm khôi phục dữ liệu cho Mac

  • MiniTool Mac Data Recovery vừa ra mắt phiên bản mới cho Mac OS X, đó là MiniTool Mac Data Recovery 3.0. Đây là ứng dụng khôi phục dữ liệu hàng đầu cho máy Mac, giúp bạn lấy lại file đã mất, đã xóa, định dạng hay file, thư mục lỗi trên máy tính.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️