🖼️
🖼️
  • OBS Studio Quay và stream video hiệu quả

  • OBS Studio 29.0 là phần mềm ghi và stream video, live streaming lên Facebook, Youtube. OBS Studio là phiên bản nâng cấp hoàn toàn của Open Broadcaster Software (OBS Classic).
  • Xếp hạng: 4 162 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • 32bit Email Broadcaster

  • 32bit Email Broadcaster 11.10.01 là một ứng dụng marketing hữu ích và mạnh mẽ cho bạn và công ty của bạn.
  • Xếp hạng: 4 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • SAM Broadcaster Cloud Phần mềm phát nhạc trực tiếp

  • SAM Broadcaster Cloud là một giải pháp phát thanh âm nhạc qua Internet mạnh mẽ dựa trên đám mây cho phép bạn phát sóng từ bất cứ nơi nào chỉ với chiếc máy tính và khả năng truy cập Internet.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu