🖼️
  • Phát hành: OpenAL
  • OpenAL (viết tắt của Open Audio Library - chữ Open ở đây không có nghĩa là open source) là giao diện lập trình ứng dụng âm thanh đa nền tảng API.
  • windows
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 109