🖼️
🖼️
  • Disruption Game bắn súng sinh tồn trong thế giới robot
  • Disruption là game bắn súng sinh tồn góc nhìn thứ ba, lấy bối cảnh ở thế giới tương lai, thời điểm một cộng đồng đang xa rời xã hội và trở nên phụ thuộc một cách nguy hiểm vào quá trình robot hóa.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu